Szacowanie ryzyka inwestycyjnego udostępnienia i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu
pl

Tadeusz Kwilosz, Bogdan Filar
2016 Nafta - gaz : miesiecznik poswiecony nauce i technice w przemysle  
Szacowanie ryzyka inwestycyjnego udostępnienia i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu W artykule zaprezentowano metodę szacowania ryzyka inwestycji udostępnienia i eksploatacji złoża gazu typu shale gas. Jako miarę ryzyka inwestycyjnego przyjęto prawdopodobieństwo przekroczenia, z góry zadanej, maksymalnej rynkowej ceny gazu. Prognozowaną cenę gazu podano w postaci rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej zależnej od innych parametrów modelu. Wyniki dla przykładowego zagadnienia
more » ... o zagadnienia prowadzenia inwestycji uzyskano przy użyciu metody Monte Carlo. Słowa kluczowe: niekonwencjonalne złoże gazu, ryzyko inwestycyjne, metoda Monte Carlo. Estimating the investment risk in unconventional shale gas production This paper presents a method of estimation the risk related to shale gas reserves investment. The probability of exceedance of the maximum market natural gas price was assumed as a measure of investment risk. The projected price of gas was given in the form of a probability distribution of the random variable dependent on other parameters of the model. The results, for the sample investment project were obtained by using the Monte Carlo simulation method.
doi:10.18668/ng.2016.05.02 fatcat:kl3rouy26rgq3m3emnxcbfhzii