Pozyskiwanie danych o pomnikach przyrody – propozycja karty ewidencyjnej dla drzew pomnikowych. Część 1

Robert Krzysztof Sobolewski, Katarzyna Maria Sabura-Mielnik, Elżbieta Małgorzata Szopińska
2018 Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus  
Celem artykułu jest prezentacja Karty Ewidencji Pomnika Przyrody Ożywionej dla drzew, która pozwoliłaby na standaryzację pozyskiwania i prezentacji danych o drzewach pomnikowych. W opracowaniu wykorzystano dane uzyskane z rejestru pomników przyrody województwa dolnośląskiego udostępnione przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu, istniejące dotąd gminne karty ewidencji pomników przyrody oraz dane z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody prowadzonego przez Generalnego
more » ... yrektora Ochrony Środowiska (CRFOP). W oparciu o ocenę zakresu i jakości danych zawartych w rejestrach RDOŚ i CRFOP oraz gminnych kartach ewidencji opracowano autorską propozycję karty ewidencji pomnika przyrody przeznaczoną dla pojedynczych drzew i grup drzew. Zaproponowany jednolity zakres danych o pomnikach przyrody pozwoli na wykorzystanie zebranych informacji w badaniach statystycznych, analizach porównawczych, badaniach nad gatunkami. Ponadto jakość i sposób gromadzenia danych przyczyni się do właściwej ochrony drzew i ich otoczenia.
doi:10.15576/asp.fc/2018.17.1.209 doaj:b2d156d987844d9eb127f520028ba2ce fatcat:65dc5o5hvbd3blx7zdcdrsxd4m