Improvements in timber production of Chinese fir (Cunninghamia lanceolata) per unit forest area in China via tree breeding: Status and challenges

Bo Zhou, Dan Peng, Qingxin Zhao, Shiyu Yangnan, Shiquan Yang, Feng Yang, Gaoyi Qu, Weiwei Tang, Jianping Ou, Wenhua Xiang, Jianlin Xiang, Xiangwen Deng
2020 Dendrobiology  
doi:10.12657/denbio.083.004 fatcat:wnskqrisajhwzaszz4v6c7hh2q