Consequentialism and moral integrity (on the scope of Williams' critique of utilitarianism)

Nenad Cekic
2016 Theoria Beograd  
utilitarizmu Bentama (Bentham) i Mila (Mill) intrinsično dobro je hedonistički shvaćena sreća. Hedonizam, sa svoje strane, ne mora nužno biti povezan sa egoizmom. Verovatno najbolje svedočanstvo za ovu tvrdnju nalazi se u najpoznatijem utilitarističkom sloganu koji se obično pripisuje Bentamu: najveća moguća sreća najvećeg mogućeg broja ljudi mera je ispravnog i neispravnog. 2 Savremeni interpretatori klasičnog utilitarizma obično skreću pažnju na činjenicu da se ovom frazom zapravo ukazuje na
more » ... va elementa utilitarističke procene ispravnosti nekog postupka: uvećanje (opšte) sreće i distribuciju te sreće. 3 Odnos uvećanja i distribucije sreće bitan je za kritike utilitarizma koje uporište imaju u ideji pravde. Za kritiku koja je predmet ovog teksta, tzv. "argument integriteta", najbitnija je ideja agregativnosti zadovoljstva i bola i/ili sreće. Reč je o jednoj od temeljnih pretpostavki utilitarizma: zadovoljstvo i bol mogu se sabirati i oduzimati, kako unutar ličnosti pojedinačno ("intrapersonalno"), tako i interpersonalno -u zajednici uopšte. Zajednička svojstva različitih koncepcija integriteta Mnoštvo antiutilitarističkih argumenata zasnovano je na uverenju da su izvesni moralni pojmovi kao što su dužnost, integritet ili dostojanstvo, pojmovi sui generis. Ovim se ne misli samo na to da se 1 Driver, J., Consequentialism, Routledge, London and New York, 2012, str. 5. 2 Ova čuvena fraza ne pojavljuje su u Bentamovom Uvodu u principe morala i zakonodavstva, iako se ovo delo smatra njegovim najbitnijim radom u oblasti filozofije morala. Navedeni slogan nalazi se u: Bentham, J., A Fragment on Government [1776], Cambridge University Press, Cambridge, 1988, Preface, vi.
doi:10.2298/theo1602046c fatcat:efiqclfjcja45gtnlajhkxgjxe