A. Doedens, J. Houter, Vlieland. Een Nederlandse geschiedenis

R. van Ginkel
2011 BMGN: Low Countries Historical Review  
Nederlandse geschiedenis (Franeker: Van Wijnen, 2010, 360 blz., isbn 978 90 5194 382 5). 'Uitgezocht oord voor rustzoekenden en zenuwlijders!', zo luidt het onderschrift bij een vergeelde foto die het achterplat van dit kloeke boek over Vlieland siert. Ze komt tevens voor in het binnenwerk. Het plaatje dateert waarschijnlijk van rond 1900, een tijd waarin het eiland kampte met ecologische problemen, economische malaise, ontvolking en armoede. Even is zelfs overwogen de
doi:10.18352/bmgn-lchr.7381 fatcat:wkrysn5xhbhslncvsamvhacqoq