Guest editorial

Chenguang Yang, Bin Xu, Shuai Li, Xuefeng Zhou
2021 Assembly Automation  
doi:10.1108/aa-06-2021-273 fatcat:n34wkxxwbvbolh24w3bntzn424