Self-Adaptive Correction of Heading Direction in Stair Climbing for Tracked Mobile Robots Using Visual Servoing Approach

Peng Ji, Aiguo Song, Zimo Song, Yuqing Liu, Guohua Jiang, Guopu Zhao
2017 Journal of Physics, Conference Series  
doi:10.1088/1742-6596/806/1/012005 fatcat:wichhet6k5dbfm4mkcwvscvtaa