Struma Ovarii: A Report of Two Cases

Funda Atalay, Gülay Bilir Dilek, Kadir Çetinkaya
2017 Acta Oncologica Turcica  
ÖZET Struma ovari, yumurtalık dermoid tümörlerinin nadir görülen bir varyantı olup, tiroid doku komponentleri başlıca bileşenidir. Cerrahiden önce teşhis koymak zordur. Bu makalede, 2 adet struma ovari vakası bildirilmektedir. Birincisi 41 yaşında kronik pelvik ağrı sendromlu hasta salpingo-oferektomi ile tedavi edilmişti. İkinci hasta ise postmenopozal kadında total abdominal histerektomi, bilateral salphingo-ooferektomi uygulanmıştı. En son patolojik tanıları, tipik morfolojik kriterlere ve immün boyamaya dayanan struma ovari idi.
doi:10.5505/aot.2017.44366 fatcat:ng5e6r5vljfdpgninaf36wi3te