Evaluation of the Knowledge and Attitude Changes of Mothers in Neonatal Care

Şahin Hamilçıkan, Yeliz Polat, Emrah Can, Meltem Erol, Özlem Bostan Gayret, Özgül Yiğit
2017 Journal of Pediatric Research  
ABS TRACT ÖZ Amaç: Annelerin yenidoğan bakımı hakkında ilk bilgilerinin saptanması ve bireysel eğitim sonrası bilgi, bakım ve tutum değişimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Doğum yapan annelere doğumdan hemen sonra yenidoğan bebeklerin bakımı ve beslenmesi konusunda düzenlenen anket formları verildi. Anneler taburcu olmadan önce doktor ve emzirme hemşiresi tarafından beslenme, bebek bakımı ve en sık yapılan yanlışlar konusunda bilgilendirildi. Yenidoğan polikliniği
more » ... trollerinde bu formlar 15-30. günlerde tekrar uygulanarak aradaki değişim değerlendirildi. Değerlendirmelerde yanlış bilgi ve tutum saptanan annelere doğru bilgiler her form uygulama döneminde yinelendi. Bulgular: Çalışmaya toplam 100 anne ve bebeği dahil edildi. Bebeklerin ilk gün, 15. gün ve 30. gün anne sütü harici gıda ile beslenme oranlarında fark saptanmadı. Ancak bebeklerin 30. günde, 15. güne göre iki saat ara ile emzirme oranları daha yüksek; genel olarak anne sütü ile beslenme oranları ise 15. gün ve 30. günde düşük olarak elde edildi. Bebeklerin 15. günde ve 30. günde banyo yapma oranı ve file üzerinde banyo yapma oranları yüksek tespit edildi. Bebeklerin ilk güne göre 15. gün ve 30. günlerde uyku pozisyonları, uyudukları yer ve beşikte parmaklık/ koruyucularının olma oranlarındaki değişim anlamlı bulunmadı. Göbek bakımı yapma oranlarında artış 15. gün ve 30. gün için anlamlı bulundu. Eğitim sonrası bebek kıyafetlerinin sabun tozu ile yıkanmasındaki yükseliş ve bebeklere kundak yapılmasındaki düşüş anlamlı olarak bulundu. Ayrıca annelerin ilk güne göre 15. gün ve 30. günlerde bebek bakım bilgilerini daha yüksek sıklıkta sağlık kuruluşundan aldıkları tespit Aim: The aim was to determine the initial knowledge of mothers about neonatal care and evaluate their knowledge, care and attitude changes following individual education. Materials and Methods: Questionnaire forms designed on the subject of infant care and nutrition were given to mothers right after delivery. Before being discharged they were informed by the doctor and breastfeeding nurse about nutrition, infant care, and the most common mistakes. These forms were reapplied on the 15 th and 30 th days in neonatal polyclinic controls and the changes were evaluated. The correct information was repeated to the mothers who were detected to have misinformation and wrong attitudes in the evaluations in each form application period. Results: A total of 100 mothers and their infants were included in the study. No difference was determined in the nutrition rates of infants with food other than breast milk on the first day, 15 th and 30 th days. However, the breastfeeding rates obtained were higher on the 30 th day than on the 15 th , with an interval of two hours, and in general breastfeeding rates were low on the 15 th and 30 th days. The rates of bathing the infants with and without a bathtub net were determined to be high on the 15 th and 30 th days. The change in the infants' sleeping positions, the place of sleep, and the presence of rails/guards around the crib on the 15 th and 30 th days were not found to be significant compared to the 1 st day. There was a significant increase in the umbilical care rates on the 15 th and 30 th days. The increase in washing the clothes of the infants with soap powder, and the decrease in swaddling after the education were found to be significant. Furthermore, it was determined that the mothers received infant care information more frequently from the healthcare organisation
doi:10.4274/jpr.02408 fatcat:356ir5extbhmnlqcoyxa3q55ym