Філософські аспекти моди у поглядах Х.У. Гумбрехта

H. Skalatskaya
2013 Epistemological Studies in Philosophy Social and Political Sciences  
Мета статті полягає у розгляді філософських аспектів моди, викладених у роботі Х.У. Гумбрехта «Три загадки моди». Простежується концепція «виробництва присутності» Х.У. Гумбрехта у постановці проблеми моди. Аналізуються погляди Х.У. Гумбрехта на моду як з'єднання промислового виробництва, естетичного судження і потреби ринку. Піднімається питання неспроможності визначення поняття «мода» і необхідності його розгляду у філософському ракурсі. Теоретичні погляди Х.У. Гумбрехта визначають нові
more » ... и експлікації поняття моди, і розкриття сутності даного феномена в філософії.
doaj:022f9a95653e445bac23109a1afd5fa0 fatcat:pfx72roysrh4hcix2fglyjr2ry