Međusektorska suradnja u području distribucije hrane kao odgovor na probleme siromaštva i materijalne deprivacije

Blaženka Knežević, Ivana Marić, Zoran Šućur
2017 Revija za Socijalnu Politiku  
Sveučilište u Zagrebu Primljeno: lipanj 2016. Zagreb, Hrvatska ZORAN ŠUĆUR Studijski centar socijalnog rada Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb, Hrvatska Ekonomska kriza koja traje od 2008. godine dovela je do eskalacije problema siromaštva i materijalne deprivacije u značajnom broju zemalja Europske unije. S druge strane, internacionalizacija lanaca opskrbe hranom dovela je do povećanja bacanja hrane na putu od sirovine do krajnjega potrošača, a u tome prednjače najrazvijenije
more » ... e. Stoga se u praksi pojavljuju različiti oblici socijalnih inicijativa koje imaju za cilj djelovati u pravcu rješavanja ovih obaju problema. Spomenute socijalne inicijative uključuju intenzivnu međusektorsku suradnju profitnog i neprofitnog sektora. U ovome radu najprije će se obrazložiti situacija siromaštva i materijalne deprivacije u Hrvatskoj u usporedbi s drugim europskim državama. Zatim će se razjasniti pojava bacanja hrane u lancima opskrbe na europskoj i svjetskoj razini. Konačno, analizirat će se i opisati temeljni oblici rješavanja ovih dvaju problema kroz međusektorsku suradnju unutar socijalnog poduzetništva. Ključne riječi: siromaštvo, materijalna deprivacija, lanac opskrbe hranom, bacanje hrane, socijalno poduzetništvo, međusektorska suradnja.
doi:10.3935/rsp.v24i2.1410 fatcat:7csbulagvjhgjnjx6up6d3oseu