Ocena przydatności testu Hand Grip we wczesnej profi laktyce nadciśnienia tętniczego wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w regionie południowo-wschodniej Polski — badanie przekrojowe

Zdzisława Ewa Chmiel, Monika Binkowska-Bury, Paweł Januszewicz, Artur Mazur
2017 Folia Cardiologica  
doi:10.5603/fc.2017.0050 fatcat:t6elvc73wbgnve4npjoek3c6xy