Diyabetik Sıçanlarda Yüzmenin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Olumlu Etkisi

Nurcan DÖNMEZ, Ercan KESKİN, Mehmet ÖZSAN, Omer Mahruf ALİ SHOSHIN, Bekir MEHTAP
2020 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi  
To investigate the effect of swimming on some hematological parameters in diabetic rats is the main goal of this study. 32 adult healthy rats were divided into Control (C), Diabetic (D), Exercise Control (E) and Diabetic+Exercise (DE) groups respectively. The rats in the control group were not soever treated, while the D and DE groups were injected 60 mg / kg streptozotocin (STZ) intraperitoneal (i.p). The trial continued for four weeks after the onset of diabetes. After the diabetes was
more » ... diabetes was formed, 1-hour swimming exercise for 4 weeks, 5 days a week was applied to groups E and DE during the trial period. At the end of the experiment (after 4 week) some hematological parameters (such as RBCs, Hb, Htc, platelet, WBC, differential leucocyte count) were determined in blood samples. RBCs, Hb and Htc values were reduced in D group. On the other hand, WBC and platelet count were increased in the same group. We observed RBC count, Hb and Htc levels were higher and WBC count was lower in DE group according to D group. As a result; current study was observed that regular aerobic exercise improves investigated parameters and demonstrates positive effects. Öz: Diyabetik sıçanlarda yüzmenin bazı hematolojik parametreler üzerindeki etkisini araştırmak bu çalışmanın temel amacıdır. 32 yetişkin sağlıklı sıçan sırasıyla Kontrol (C), Diyabetik (D), Egzersiz Kontrolü (E) ve Diyabetik + Egzersiz (DE) gruplarına ayrıldı. Kontrol grubundaki sıçanlara hiçbir uygulama yapılmazken, D ve DE gruplarına intraperitoneal (i.p.) 60 mg / kg streptozotosin (STZ) enjekte edildi. Deneme, diyabetin başlamasından sonra dört hafta devam etti. E ve DE gruplarına, diyabet oluşturulduktan sonra, deneme süresini içeren 4 haftalık periyotta, haftada 5 gün olmak üzere 1 saat yüzme egzersizi yaptırıldı. Deneme sonunda (4 hafta sonra) kan örneklerinde bazı hematolojik parametreler (RBC, Hb, Htc, trombosit, WBC, diferansiyel lökosit sayısı gibi) belirlendi. D grubunda RBC, Hb ve Htc değerleri düştü. Diğer taraftan, aynı grupta WBC ve trombosit sayısı artmıştır. DE grubunda RBC, Hb ve Htc düzeylerinin daha yüksek, WBC sayısının ise daha düşük olduğunu gözlemledik. Sonuç olarak; çalışmada düzenli aerobik egzersizin incelenen parametreleri iyileştirdiği ve olumlu etkiler gösterdiği sonucuna varılmıştır.
doi:10.17094/ataunivbd.665357 fatcat:6xn57ga6i5c6zm2vr6t5ljmr4e