Recenzja: "Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji" /Stanisław Bieleń. Warszawa: Difin, 2010. ISBN: 978-83-7641-321-1

Filip Tereszkiewicz, Digitale Wissenschaftsplattform Pol-Int (Www.Pol-Int.Org)
2021
Na rynku wydawniczym możemy znaleźć liczne publikacje dotyczące stanu i perspektyw polskiej polityki zagranicznej po wejściu do NATO i Unii Europejskiej [1]. Artykuły na ten temat występują też w pracach podsumowujących naszą obecność w strukturach euroatlantyckich [2]. Niniejsza publikacja wpisuje się w ten swoisty podsumowujący nurt w polskim piśmiennictwie. Jak zaznaczono we wstępie, jest ona rezultatem badań statutowych realizowanych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
more » ... h Uniwersytetu Warszawskiego oraz konferencji naukowej zorganizowanej w 2009 roku przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych wspomnianej uczelni. Tym samym trudno się dziwić, iż ma ona wszystkie zalety (specjalizacja autorów) i wady (zróżnicowany poziom i forma) monografii wieloautorskiej.
doi:10.11584/opus4-953 fatcat:bcejxjvcivhbzdn47xs3uzpk44