KAÇAK GÖÇMEN ANLATLARINDA FOLKLORUN İZLERİ

Canser KARDAŞ
2018 Mukaddime  
Öz: ¨Her çağda yaşanan iç çatışmalar, devletlerarası savaşlar, doğal felâketler ve daha iyi bir yaşama kavuşmak umudu nedenleriyle bireysel veya küçük gruplar hâlinde veya topluca göçler yaşanmıştır. Bu göçler beraberinde siyasal, sosyal ve ekonomik sonuçlar getirmektedir. Bu konu üzerine yapılan çalışmalar "Göç Çalışmaları" olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmalar arasında folklor açısından ele alınabilecek bir araştırmaya rastlanmamıştır. Oysa yasadışı göçmen hareketliliğine bağlı olarak
more » ... e bağlı olarak yolculuk boyunca yaşanılanlardan oluşan bir anlatı geleneğinin varlığı söz konusudur. Bu makalede, Türkiye'den Avrupa'ya farklı zamanlarda çeşitli güzergâhlar deneyerek gitmeye çalışan, gidip geri dönen veya bu göç hareketlerine çeşitli oranlarda aracı olan kişilerin anlatıları mercek altına alınmıştır. Gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen anlatılara hiçbir müdahale olmaksızın (ağız özelliği-yanlış kelime kullanımı vb.) müdahale edilmeden aynen aktarılmıştır. Yasadışı göçmenlerin yolculuklarında karşılaşılan zor durumların ve gülünç yanların ele alındığı bir çalışmadır. Makalede göçmen folkloru ile göç yollarında oluşan kısa anlatılar folklor açısından değerlendirilmiş ve bazı önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Folklor, anekdot, anı, yasadışı göçmen. Abstract: Due to ethnic conflicts, wars, natural disasters, poverty, immigration took place with the hope of finding safety and better living conditions individually, collectively or in small groups. The immigrations brought about political, social or economic changes. Among migration studies, there is no research focusing on immigration from folkloric perspective. However, there is a narrative tradition created with the experiences of the immigrants. In this study, narratives of immigrants, who tried to move from Turkey to Europe, who went and turned back or who participated in this immigration movement one way or another by different routes at different times, were dealt with. The narratives obtained through interviews were quoted without any correction or change (accent, wrong word usage etc.). The study reflects the difficulties or tragicomic events experienced by the immigrants during their journeys. In addition, immigration folklore and short narratives created during immigration journeys were evaluated in terms of folklore.
doi:10.19059/mukaddime.463846 fatcat:2r4l3ca3uzh53gwbgzmtofmmz4