Ancient Tasks of the Great Steppe and Their Place in Boltirik Sheshen's Work
Ұлы Дала көне есептері және оның Бөлтірік шешен шығармашылығындағы көрінісі

S Baybekov, RSE «Institute of Information and Computing», Almaty, Kazakhstan, S Shormakova, I Ayazbekova, RSE «Institute of Information and Computing», Almaty, Kazakhstan, RSE «Institute of Information and Computing», Almaty, Kazakhstan
2018 BULLETIN of the L N Gumilyov Eurasian National University Phililogy Series  
Бас редакторы Дихан Қамзабекұлы филология ғылымдарының докторы, проф. (Қазақстан) Бас редактордың орынбасары Шолпан Жарқынбекова филология ғылымдарының докторы, проф.
doi:10.32523/2616-678x-2018-123-2-64-70 fatcat:llv5tjprvfhcpkyyrmyu22t354