The metropolitan environmental privilege in greenhouse gas emissions. Case study on Galicia and Madrid

Enrique Pérez-Lijó
2019 Revista Galega de Economía  
O presente texto procura fundamentar a idea da existencia dun privilexio ambiental do que gozan determinados territorios fronte a outros. Trátase dun privilexio que podemos definir coma o desprazamento das consecuencias ambientais asociadas a unha actividade económica. Co obxectivo de exemplificar esta idea, elabórase un estudo de caso sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro en Galicia e en Madrid.
doi:10.15304/rge.28.1.6167 fatcat:zvhqh3ehpnbmhbfcwanhglupu4