Erken Dönem Osmanlı Tarih Metinlerine Göre Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye Nasihatleri

Fatma Kaytaz
2016 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi  
Öz Nasihat, insanlık tarihi boyunca gerek üst tabakadaki yöneticiler gerekse sıradan insanlar için vazgeçilmez geleneklerden birisi olmuştur. Tarihte peygamberlerin ümmetlerine karşı en önemli görevlerinden birisinin nasihat olduğu görülmektedir. Bunun dışında özellikle babadan oğula, şeyhten müride edilen nasihatlerin ayrı bir yeri vardır. Bu makalede de Osmanlı yönetim ve kanun anlayışı hakkında malumat içeren, Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye son anlarında söylediği ifade edilen nasihatleri
more » ... üzerinde durulacaktır. Çalışmada öncelikle nasihat geleneği hakkında genel bilgi verilecektir. Sonrasında Osman Gazi'nin nasihatlerinin ilk defa hangi Osmanlı kaynaklarında görülmeye başlandığı ve nasihatlerin bu eserlerde ne şekilde yer aldığı üzerinde durulacak, bunlara dair bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Abstract Advice has been one of the most essential traditions through the human history for both upper class executives and ordinary people. Advice is one of the most important duties of the prophets towards their ummah in history. Besides, advices that are given from father to son and sheikh to disciple take an important place. In this paper, the advices that were given by Osman Gazi to his son Orhan Gazi in his last moments in life and that includes some information about Ottoman state governance and sense of legislation will be evaluated. In this research, initially, some general information about the advice tradition will be given. After then, in which Ottoman sources the advices of Osman Gazi were started to be seen first and how these advices took place in these books will be determined and afterwards these books and evaluations related to them will be expressed.
doi:10.16947/fsmia.238935 fatcat:detuawmxazasjjqagebipp4yqe