Parameter optimization of the centrifugal juicer with the ball auto-balancer under the impulse change of an unbalance by 3D modeling

Valery Goncharov, Kostyantyn Dumenko, Andrey Nevdakha, Vladimir Pirogov
2017 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
3D-моделюванням проведена оптимізація параметрів відцентрової сокодавки з кульовим автобалансиром при імпульсній зміні незрівноваженості сита. Показана ефективність раніше запропонованої методики оптимізації. Підтверджено, що збільшення кількості куль в автобалансирі та зменшення радіусу бігової доріжки куль пришвидшує настання автобалансування. Виявлена неефективність використання двохкульових автобалансирів для дослідження тривалості перехідних процесів при автобалансуванні роторних машин
more » ... роторних машин Ключові слова: кульовий автобалансир, автобалансування, 3D-моделювання, імпульсна зміна незрівноваженості, перехідні процеси, відцентрова сокодавка 3D-моделированием проведена оптимизация параметров центробежной соковыжималки с шаровым автобалансиром при импульсном изменении неуравновешенности сита. Показана работоспособность ранее предложенной методики оптимизации. Подтверждено, что увеличение количества шаров в автобалансире и уменьшение радиуса беговой дорожки шаров ускоряет наступление автобалансировки. Выявлена неэффективность использования двухшаровых автобалансиров для исследования продолжительности переходных процессов при автобалансировке роторных машин Ключевые слова: шаровой автобалансир, автобалансировка, 3D-моделирование, импульсное изменение неуравновешенности, переходные процессы, центробежная соковижималка
doi:10.15587/1729-4061.2017.102241 fatcat:civk4gqzpjgkra3a3vsg5bvblu