An Investigation of Usability of Zeolite and Metakaolin in Autoclaved Aerated Production
Zeolit ve Metakaolinin Gazbeton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Kadir Güçlüer
2016 Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering  
Özet Gazbeton silis kökenli kum ve bağlayıcı ile birlikte gaz oluşturucu ajan kullanımı sonucu üretilen hafif yapı malzemesidir. Zeolit ve metakaolinler kimyasal bileşiminde silis oranı yüksek olan ve puzolanik özellik gösterebilen hammaddelerdir. Bu çalışmada ana hammaddesi zeolit ve metakaolin olan gazbeton örnekler üretilmiştir. Örnekler 7 cm kenarlı küp boyutlu numunelerde şekillendirilmiş, 172 0 C sıcaklıkta ve 8 bar buhar basıncı altında 8 saat kür edilmiştir. Kür işlemi biten numuneler
more » ... i biten numuneler üzerinde fiziksel ve mekanik deneyler uygulanmıştır. Sonuç olarak zeolit ile üretilen serilerin birim hacim ağırlıklarının 0,80-0,72 gr/cm 3 ve basınç dayanımlarının 5,52-5,04 MPa aralığında, metakaolin ile üretilen serilerin ise birim hacim ağırlıklarının 0,69-0,63gr/cm 3 ve basınç dayanımlarının 3,83-3,11 MPa aralığında değiştiği gözlenmiştir. Abstract Autoclaved aerated concrete is lightweigth construction materials that produced from silica based sand and use of gas formed agent material. Zeolite and metakaolin has a high silica ratio at chemical component and they are raw materials which shows puzzolanic properties. In this study, it is produced a autoclaved aerated concrete which has a main raw materials zeolite and metakaolin. Samples are shaped 7 cm sided cubic mold and cured for 8 hours in 172 0 C temperature in 8 bar steam pressure. İt is made a physical and mechanical experiments on samples. As a result, it was observed that bulk density values 0,80-0,72gr/cm 3 and compressive strength values 5,52-5,04 MPa of autoclaved aerated concrete which produced from zeolit and it was observed that bulk density values 0,69-0,63gr/cm 3 and compressive strength values 3,83-3,11 MPa of autoclaved aerated concrete which produced from metakaolin.
doi:10.5578/fmbd.27613 fatcat:fnur4ludbbg5hhyjiydvmxol3i