Neurotransmitter serum levels in children with recurrent upper respiratory tract infections

L.S. Ovcharenko, D.M. Sheludko, A.O. Vertehel, I.V. Samokhin, T.G. Andrienko, A.V. Kryazhev
2019 Zdorovʹe Rebenka  
doi:10.22141/2224-0551.14.4.2019.174032 fatcat:cdlxo7yr5jfxdlrfphyenhj7y4