Los obywateli polskich po 17 września 1939 r. i okoliczności powstania Armii Polskiej w ZSRR

Katarzyna Ossowska
2011 Krakowskie Studia Małopolskie  
Synopsis: Artykuł traktuje o tragicznej sytuacji w jakiej znaleźli się polscy obywatele po agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. Opisane zostały stosowane przez Sowietów metody terroru. Deportacje i aresztowania dotknęły ogromną ilość ludzi, niemal z każdej klasy społecznej. Po aresztowaniu następowały brutalne śledztwa, po ich zakończeniu Polaków wysyłano do łagrów. Tam wyniszczano ich przez ciężką pracę i brak jedzenia. Nakreślenie tych zagadnień pomaga uwypuklić znaczenie
more » ... znaczenie powstania Armii Polskiej na terenie ZSRR. Stanowiła ona bowiem nie tylko siłę wojenną, ale była ratunkiem dla niemal zamęczonej ludności polskiej. Przy powstającej armii gromadziła się bowiem ludność w nadziei, że w ten sposób unikną śmierci z głodu i zimna. Artykuł ma więc za zadanie podkreślić znaczenie Armii Andersa, pracy jej oficerów, dzięki której niemal 115 tys. ludzi udało się opuścić Związek Radziecki. I Los obywateli polskich po dniu 17 września był bardzo tragiczny. Zagadnienie to obejmuje bardzo wiele pomniejszych aspektów, nadających się na osobne rozważania. Dlatego też artykuł ten skupia się na wybranych sprawach dotyczących powstawania Armii Polskiej w ZSRR, pominięte zostały tu zagadnienia związane ze zbrodnią katyńską, internowanymi oficerami na
doi:10.15804/ksm201105 fatcat:jw5nmqgrbbckhgxl6fkvo6wque