Notion of international crime and its evolution
Pojam međunarodnog krivičnog dela i njegova evolucija

Fernanda Fernandez-Jankov
2020 Strani pravni zivot  
Sažetak Rasprave o pojmu međunarodnog krivičnog dela su još uvek aktuelne. Njegova evolucija, kao i evolucija pojedinih oblika međunarodnih krivičnih dela i dalje je prisutna i praćena brojnim polemikama. Autor u prvom delu rada sažeto predstavlja istorijski razvoj međunarodnih krivičnih dela, dok se nakon toga, u drugom delu, posvećuje istraživanju koncepta međunarodnog krivičnog dela i njegovih ključnih karakteristika. U trećem delu rada, autor proučava koncept međunarodnog krivičnog dela na
more » ... ačin na koji je postavljen u Rimskom statutu, kao i ključne karakteristike četiri međunarodna krivična dela koja su sadržana u Rimskom statutu. U završnom delu, autor ukazuje na probleme i nastoji da pruži predloge za njihova unapređenja. Ključne reči: međunarodna krivična dela, Rimski statut, Međunarodni krivični sud, ratni zločini, agresija. * Doktor pravnih nauka, Pravni fakultet, Univerzitet u Sao Paulu, Brazil (
doi:10.5937/spz64-27256 fatcat:n6diqxmykjgs5c67krfduwui7e