Hepatitis A seroprevalence in patients who admitted to a training and research hospital in Southeast Anatolia

Hakan Temiz, Erdal Özbek, Serdar Ferit Toprak, Arzu Onur, Sabahattin Ertuğrul
2015 Dicle Medical Journal  
Objective: In this study; patients admitted to Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital were evaluated retrospectively according to age groups for hepatitis A virus seroprevalence. Methods: Anti HAV IgG and Anti HAV IgM test results of patients who admitted to our hospital for various reasons between January 2010 and December 2014 were evaluated. HAV IgG and HAV IgM antibodies were studied via chemiluminescence immune method in Advia Centaur XP (Siemens, Germany) system following
more » ... the manufacturer's instructions. Results: 97.30% of the samples was positive for Anti HAV IgG and 0.87 of the samples was positive for Anti HAV IgM. Anti HAV IgM positivity was 10% in the 0-10 years age group and 3.09% in the 11-20 age group. We detected advancing age has been found to reduce the incidence of disease and most of the patients encountered disease in childhood and gained immunity. Conclusion: As a result, in this study we found the HAV seroprevalence in the largest hospital of our province. We thought we could contribute; preventive measures, immunization program studies and determination of vaccine efficacy studies with the light of this data. ÖZET Amaç: Bu çalışmada; Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran hastalarda Hepatit A virüsü seroprevalansı yaş gruplarına göre retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Yöntemler: Bu çalışmada, Ocak 2010 ve Aralık 2014 tarihleri arasında hastanemize çeşitli sebeplerle başvuran ve Anti HAV IgG ve Anti HAV IgM testleri çalışılan hastaların sonuçları değerlendirilmiştir. HAV IgG ve HAV IgM antikorları kemilüminesans immün yöntem ile Advia Centaur XP (Siemens, Almanya) cihazında üretici talimatları izlenerek çalışılmıştır. Bulgular: Örneklerin %97,30'unda Anti HAV IgG pozitifliği ve %0,87'sinde Anti HAV IgM pozitifliği saptanmıştır. Anti HAV IgM pozitifliği 0-10 yaşta %10 ve 11-20 yaş grubunda ise %3,09 oranında tespit edilmiştir. Yaş ilerledikçe hastalığın görülme sıklığının azaldığı ve birçoğunun çocukluk döneminde hastalıkla karşılaşıp bağışıklık kazandığı saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışma ile ilimizin en büyük hastanesinde HAV seroprevalans verilerini saptadık. Bu bilgiler ışığında; önleyici tedbirler, aşılama programı çalışmaları ve aşı etkinliğinin tespitine katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Anahtar kelimeler: Hepatit A virüs, seroprevalans, yaş grupları H. Temiz ve ark. Güneydoğu Anadolu'da hepatit A seroprevalansı 486 Dicle Tıp Derg / Dicle Med J www.diclemedj.org Cilt / Vol 42, No 4, 485-489
doi:10.5798/diclemedj.0921.2015.04.0613 fatcat:zgybbgyxafhzlltxgd6ctpbmvu