Methods of measuring the influence of electro-magnetic radiation of vehicles on the person and the environment

A. Bazhinov, M. Kravtsov, A. Ilychuk
2019 Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University  
МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ЛЮДИНУ ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Бажинов О.В., Кравцов М.М., Ілічук О.В. Харківський національній автомобільно-дорожній університет Анотація. Розглянуто вплив сучасних автомобілів і автомобільних потоків на навколишнє середовище та здоров'я людини. Внесено пропозиції щодо розроблення методики вимірювань електромагнітних випромінювань автомобілів на етапі їх експлуатації та ремонту. Ключові слова:
more » ... електромагнітні небезпеки, здоров'я людини, електромагнітне випромінювання, методика вимірювань.
doi:10.30977/bul.2219-5548.2019.86.1.66 fatcat:n7sxjzxnijbmnjszbn3tzp7q3y