Зашто феминистички читати прозу: о приступу српској књижевности из угла феминистичких теорија

Марија Грујић
2021 Књижевна историја  
Апстракт: Феминистички интелектуални утицај на хуманистичке науке један је од најзначајнијих и најиновативнијих културних феномена модерног доба. Оснажен јаким и широко утемељеним феминистичким активистичким покретима и теоријским револуцијама, феминистички приступ поставио је нова значајна питања и књижевној критици и обликовао перцепцију тумачења књижевних садржаја, значења и вредности још од почетака просветитељства па све до данашњих дана. Књижевност писана на српском језику такође је
more » ... т феминистичке књижевне критике која учествује у овом развоју и креира себи својствене правце културне и научне проблематике. Док је у одређеним аспектима феминистичка књижевна критика у Србији инспирисана развојима феминистичких теорија и идеја које су настајале на међународном плану, пре свега на англосаксонском и француском културном подручју, у другим својим аспектима она поставља и нека нова питања откривања и реафирмисања релевантних садржаја и тумачења карактеристичних за разноврсне токове српске књижевности. У овом тексту понуђена је један начин разумевања главних питања и изазова феминистичке књижевне критике на српској књижевној сцени, преплетене с родним студијама и другим релевантним идејним, теоријским и методолошким концептима. Кључне речи: феминистичка књижевна критика, гинокритика, историја књижевности, књижевни канон, историја српске књижевности
doi:10.18485/kis.2021.53.175.3 fatcat:miha4cvbcjfadig6i4s44wlxei