-356-EFFECTS OF ISOPROTERENOL ON THE DEVELOPING HEART IN RATS

Tsutomu lwasaki, Yutaka Takino, Yukio Koyama, Shigeru Ohshima, Toshio lizuka, Hiroshi Kanda, Tadashi Suzuki, Kazuhiko Murata
1986 Japanese Circulation Journal - English Edition  
doi:10.1253/jcj.50.566_1 fatcat:lj6r4k4opbf4zfi4tniejlzgqe