Yeni Kardiyovasküler İlaçların Gebe Hastalarda Kullanımı: Teratojenik Riskler

Duygun Altıntaş Aykan
2018 Arsiv Kaynak Tarama Dergisi  
New oral anticoagulant drugs dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban; antithrombotic agents prasugrel, ticagrelor; antilipidemic agents alirocumab and evolocumab have been developed as alternative agents to cardiovascular treatments and are frequently prescribed. It is likely that the number of pregnant patients who will be exposed to these agents or the number of women who are unaware of their pregnancy will increase rapidly in the near future. In this study, under the light of
more » ... tic parameters, animal studies and human pregnancy reports in the literature about exposure to these new drugs during pregnancy were reviewed and the potential teratogenic effects of these drugs were summarized. ÖZET Yeni oral antikoagülan ilaçlar dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, edoksaban; antitrombositer ajanlar prasugrel, tikagrelor; antilipidemik ajanlar alirocumab ve evolocumab kardiyovasküler tedavilere alternatif yeni ajanlar olarak geliştirilmiş olup günümüzde sıklıkla reçetelendirilmektedir. Bu ajanlara maruz kalacak olan gebe hastaların veya gebeliğinin farkında olmadan ilacı kullanan kadınların sayısının yakın gelecekte hızla artması muhtemeldir. Bu çalışmada, farmakokinetik parametrelerin ışığı altında bu ilaçların gebelikte maruziyeti ile ilgili literatürdeki hayvan çalışmaları ve insan gebelik raporları incelenmiş ve bu ilaçların gebelikte kullanımı sonucunda oluşabilecek potansiyel teratojenik etkiler derlenmiştir.
doi:10.17827/aktd.389836 fatcat:rcftpax3hfe3jkwd2qfhzpbx34