Turistički kompleksi Haludovo i Uvala Scott

Maroje Mrduljaš, Idis Turato
2020 PROSTOR  
Tijekom 1960-ih i početkom 1970-ih u Hrvatskoj se artikulira kritika modernizacije obale i masovnog turizma. Među kritikama prevladava mišljenje da je nuždan kontekstualno osjetljiv i regionalistički pristup, kako čitavoj urbanizaciji tako i turističkoj gradnji. Projekti Uvale Scott i Haludova ponudile su dvije različita interpretacije urbaniteta turističkih kompleksa; prvi kroz koncept simulacije tradicijskih ambijenata, a drugi kroz simulakrum elemenata povijesnog grada.
doi:10.31522/p.28.1(59).5 fatcat:tjstjkonuneetm2nexbiy7qo6m