CONCEPT AND FORMS OF PEER BULLYING

Jelena Msc, Rakic
unpublished
PRAVNE TEME, Godina 3, Broj 5, str. 59-67 │59 343.615-053.6 POJAM I OBLICI VRŠNJAČKOG NASILJA Msc Jelena Rakić Apstrakt Vršnjačko nasilje nije fenomen modernog vremena. Ova pojava stara je koliko i drušvo ali do eksplozije interesovanja za istraživanje ovog fenomena dolazi u drugoj polovini XX veka kada dobija na intenzitetu i postaje vidljivije i raznovrsnije. Da bismo mogli prepoznati nasilje među vršnjacima neophodno je da budemo upoznati sa raznovrsnim oblicima u kojima se javlja. Iako nam
more » ... e pojam vršnjačkog nasilja poznat, pitanje je u kojoj meri prepoznajemo ova ponašanja kao i granicu onoga što je među decom i mladima normalno i uobičajeno. Ključne reči vršnjačko nasilje, maloletnici,deca, nasilje, buling. UVOD Pojava vršnjačkog nasilja stara je koliko i društvo ali se ovom problemu kao i šteti koju prouzrokuje dugo vremena nije pridavala posebna pažnja, već se smatrao za prirodan i, nažalost, normalan način odrastanja. Tokom razvoja ljudskog drušva mnogi oblici nasilja bili su odobravani jer se smatralo da su takva ponašanja poželjna kako bi mladi naučili da se zauzmu za sebe. S tim u vezi je i fizičko nasilje među vršnjacima posmatrano kao sastavni deo odrastanja dok se nazivanje pogrdnim imenima poistovećivalo sa bezazlenim zadirkivanjem. Vremenom je fizičko nasilje univerzalno prihvaćeno kao obilk nasilja dok su ponašanja poput nazivanja pogrdnim imenima, ismevanja, isključivanja iz grupe neopravdano izostajala iz ovog pojma. Često u literaturi vršnjačko nasilje korespondira sa agresivnim ponašanjima koja se odvijaju među deco mi mladima a koja obuhvataju čitav niz manifestacija nasilnog ponašanja. Da bismo razumeli i govorili o vršnjačkom nasilju potrebno je dati njegovo pojmovno određenje. Iako može delovati da je u terminu vršnjačko nasilje malo toga nejasno, čini se da je, ipak, potrebno njegovo precizinije određenje. U prvi mah većina bi vršnjačko nasilje povezala sa fizičkim nasiljem, što jeste tačno ali nepotpuno. Vršnjačko nasilje je mnogo složenija pojava koja osim očiglednog, fizičkog nasilja obuhvata brojna druga ponašanja koja su teže uočljiva. Saradnik u nastavi na Departmanu za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Abstract Peer bullying is not a phenomenon of modern times. This phenomenon is as old as society but to the great interest in the research of this phenomenon comes in the second half of the 20 th century, when gains in intensity and becoming more visible and more diverse. To be able to recognize violence among peers is essential to be familiar with the various forms in which it occurs. Athough the concept of bulling known, the question is to what extent we rwcognize this behaviour as well as the boundaries of what is among children and adolescents the normal and customary.
fatcat:biqs7c5zy5fbvhz6rj43u5br5y