Der Theologe im Dialog mit der säkularisierten Öffentlichkeit in Slowenien

Roman Globokar
2019 Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego  
Demokratyczna konstytucja Republiki Słowenii określa ścisły rozdział Kościoła i państwa. Po uzyskaniu przez Słowenię niepodległości w 1991 r. można zaobserwować silny proces sekularyzacji. Liczba ludzi, którzy deklarują swój katolicyzm, spadła drastycznie w ostatnich dwóch dekadach. W pierwszym punkcie niniejszego tekstu autor analizuje niektóre przyczyny tego stanu, znajdujące się zarówno po stronie Kościoła, jak i poza nim. W kolejnym punkcie autor prezentuje z perspektywy własnych
more » ... własnych doświadczeń niektóre elementy wkładu teologa do publicznej debaty etycznej w zsekularyzowanym społeczeństwie. Podkreśla przy tym konieczność zrozumiałych i uzasadnionych stanowisk. Słownictwoużywane w teologii powinno zostać przetłumaczone na język zrozumiały dla ludzi współcześnie żyjących. Na końcu autor prezentuje swoją działalność jako teologa na państwowym uniwersytecie, w narodowym komitecie bioetycznym i w obszarze edukacji. Etyka teologiczna jest pomostem między bogatą tradycją moralną Kościoła i współczesnym, zsekularyzowanym społeczeństwem. Teologowie powinni być pokorni i świadomi swojej misji społecznej, ale także odważni w proponowaniu alternatywnych rozwiązań we współpracy z innymi działaczami społecznymi na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie. Antropologia chrześcijańska jest niewyczerpanym źródłem inspiracji dla budowy lepszego światadla wszystkich.
doi:10.25167/rtso/38(2018)2/31-41 fatcat:gkxdsm74crg3plukc6g7dxkcym