Evaluarea personalităţii în activitatea de consiliere. Metode alternative Centrul Euroregional de Psihologie Aplicată

Irina Macsinga, Irina Macsinga
1985 Romanian Journal of Applied Psychology Copyright 2010 @ Editura Universității de Vest Timișoara & 2010   unpublished
Grid is actually a generic term for a number of simple rating-scale procedures. This technique is used for arriving at straightforward descriptions of how a person views the world in his or her own terms. In counseling activity, Repertory Grid Technique has some important applications, as the description of the ways in which a person thinks about his/her social environment, in order to understand the person or in support of a counseling relationship with that person. In this presentation, grid
more » ... presentation, grid principles description will be made and an analysis of results of a hypothetical example will be done. Psihologia constructelor personale-scurtă descriere Numele lui George Kelly este legat de psihologia constructelor personale, perspectivă pe care cercetătorul o iniţiază şi dezvoltă pentru a explica personalitatea şi comportamentul uman. Pentru a descrie structura şi funcţionarea sistemului de constructe al personalităţii, Kelly redă 1 postulat fundamental şi 11 corolare, sub forma unor afirmaţii esenţializate privind personalitatea umană. Postulatul fundamental în psihologia constructelor personale subliniază caracterul activ al evoluţiei personalităţii, direcţia activismului fiind determinată de modalitatea personală de anticipare a evenimentului. Clonninger (1993) constată că viziunea lui Kelly privind personalitatea nu semnalizează explicit existenţa unei forţe motivaţionale, aşa cum o fac majoritatea teoriilor asupra personalităţii, deoarece acesta consideră inutilă precizarea suportului motivaţional, atâta timp cât persoana se raportează deja activ la realitate. Acest postulat afirmă că (Kelly, 1955, p. 46): "Personalitatea umană, prin sistemul de constructe, satisface trebuinţa fundamentală a individului uman de a prezice sau anticipa desfăşurarea unor evenimente". Acest postulat subliniază ideea că personalitatea poate fi construită şi re-construită prin modificarea grilei de reprezentări asupra realităţii, modificare ce presupune fie adăugarea de noi elemente în sistemul de constructe personale, fie remanierea celor existente, reaşezarea lor, atunci când realitatea nu le mai poate confirma validitatea. De asemenea, comportamentul uman are la bază trebuinţa naturală de anticipare, predicţie şi control a evenimentelor. În descrierea personalităţii, Kelly introduce noţiunea de construct personal. Această noţiune se referă la modul în care individul uman percepe, înţelege, prezice şi interpretează lumea sau realitatea. Fiecare construct personal funcţionează ca o ipoteză, ca o posibilă cale de construire a mediului fizic şi social. Constructele personale se formează în urma experienţelor repetate şi ele pot fi revizuite, îmbogăţite, ca efect al acestor experienţe. Constructul personal reflectă modul unic, individual de interpretare şi semnificare a lumii. Oamenii îşi construiesc propria imagine despre realitate şi despre viaţa relaţională, evaluând şi organizând experienţele sub forma unor constructe personale care le va permite exercitarea unui control asupra evenimentelor. Comportamentul, ca expresie a personalităţii, poate fi cunoscut prin analiza şi interpretarea sistemului de constructe care constituie sfera personalităţii. Persoana va aplica, astfel, aceste constructe în înţelegerea realităţii, a evenimentelor de viaţă şi a relaţiilor sociale. Revenind la postulatul fundamental, dacă predicţia se împlineşte, adică evenimentul sau comportamentul se realizează sub forma anticipată de persoană, atunci are loc validarea constructului; în caz contrar, are loc invalidarea
fatcat:2qrcerd2njajhfhpe6fhfhjqry