Changes in the Quality and Rating of Surface Waters to Our Days on a Selected Section of River Tisza

Gábor Katona
2020 Műszaki katonai közlöny  
A felszíni vizek minőségének és minősítésének változása napjainkig a Tisza-folyó egy kijelölt szakaszán The purpose of this study is to present the changes of the water quality of River Tisza over the past decades and the results of the efforts made in order to improve the unfavorable conditions. In order to compare the different water quality examination methods and results, I will overview the previous and present rating methodologies, and will also discuss the deficiencies of rating and
more » ... of rating and their potential impact on safety. Jelen tanulmány célja annak bemutatása, hogy milyen változásokon ment át a felszíni vizek vízminősége az elmúlt évtizedekben, illetve hogy a kedvezőtlen állapot javítása érdekében tett lépések milyen eredményhez vezettek. A vízminőségi állapotvizsgálat eltérő módszereinek és eredményeinek összehasonlítása érdekében bemutatom a korábbi és a napjainkban használt minősítési metodikákat, továbbá kitérek a minősítés esetleges hiányosságaira és ezeknek a biztonságra gyakorolt hatására.
doi:10.32562/mkk.2020.1.9 fatcat:pzro7od5mbbpndtgxofnfu3dyy