Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej Biblioteka Narodowa (Warszawa, 21-23 IV 2008)

Elżbieta Dołganiszewska
2020
Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu to instytucja i księgozbiór o specjalnym charakterze i profilu gromadzenia. Należy do teologicznych bibliotek akademickich, co zobowiązuje ją do sprawnego funkcjonowania w obszarze aktualnych tendencji w informacji naukowej oraz utrzymania wysokiego poziomu opracowywania dokumentów. Aby spełniać te oczekiwania, Biblioteka PWT od lat pozostaje w stałej współpracy z Biblioteką Narodową i dzięki bliskim kontaktom może z powodzeniem sięgać
more » ... powodzeniem sięgać do dorobku oraz doświadczenia jej specjalistów bibliotekarzy oraz informatyków. Wiodącym ośrodkiem w tym zakresie jest Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej Biblioteki Narodowej, który cyklicznie stwarza okazje do merytorycznych spotkań bibliotekarzy. Wówczas przekazuje się i promuje najnowsze rozwiązania w dziedzinie informatyzacji, gromadzenia i katalogowania zbiorów oraz nowoczesnego zarządzania biblioteką. W kwietniu 2008 roku miałam okazję zapoznać się z teorią i praktyką przedmiotowego opracowania dokumentów, nad którym od wielu lat pracuje środowisko Biblioteki Narodowej. Poniższe refleksje zostały zainspirowane proponowaną wizją nowoczesnego myślenia o informacyjnym wymiarze funkcjonowania biblioteki naukowej. Baczni obserwatorzy współczesnych przemian kulturowych skłonni są potwierdzić dostrzeganą w wielu dziedzinach życia symptomatyczną prawidłowość dotyczącą społeczeństw informacyjnych. Powszechnym i szczególnie cennym dobrem konsumpcyjnym, niejako produktem, stała się w nich informacja. I wydawać by się mogło, że jej niczym nieograniczony, napływający zewsząd szeroki strumień jest w stanie zaspokoić rozbudzone w tym względzie zapotrzebowanie człowieka. Ale to tylko pozór, bo z coraz większą determinacją, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i metod poszukuje się i wysoko ceni nie tyle ilość dostarczanych informacji, co raczej ich jakość, relewantność i dostępność. W wielorakie nurty współczesnych systemów zarządzających informacją wpisują się także bibliotekarze i pracownicy informacji naukowej. Ta grupa zawodowa od dawna należy do tzw. zawodów informacyjnych. Wykwalifikowani specjaliści od poszukiwania i gromadzenia informacji są merytorycznie przygotowani i w sposób szczególny odpowiedzialni za udostępnianie wiedzy zawartej w przechowywanych zbiorach bibliotek i ośrodkach informacji. Dlatego słusznie oczekuje się od nich profesjonalizmu, jak również permanentnego pogłębiania wiedzy, co gwarantuje skuteczne wypełnianie podstawowej misji tego zawodu: dążenia do optymalnego zaspokajania potrzeb biblioteczno-informacyjnych użytkowników. Dążenie to ściśle wiąże się i bardzo konkretnie realizuje m.in. w obszarze rzeczowego opracowywania dokumentów. W tym wieloetapowym procesie znajdują zastosowanie języki informacyjno-wyszukiwawcze (JIW), które umiejętnie wykorzystane stano-
doi:10.34839/wpt.2009.17.1.265-268 fatcat:7qrurxb4qrbknjpw4j6cvhg5la