KA RAZUMIJEVANJU POSTSEKULARNOG DRUŠTVA (Religija i društvo u 21. stoljeću, Rusmir Šadić, ur., Centar za kulturu i edukaciju "Logos" i Institut za društvena i religijska istraživanja, Tuzla, 2020.)

Danijel Tolvajčić
2020 Društvene i Humanističke Studije  
Stručni rad Professional paper Danijel Tolvajčić KA RAZUMIJEVANJU POSTSEKULARNOG DRUŠTVA (Religija i društvo u 21. stoljeću, Rusmir Šadić, ur., Centar za kulturu i edukaciju "Logos" i Institut za društvena i religijska istraživanja, Tuzla, 2020.) Onkraj svih predviđanja "kraja religije" ostaje neupitna činjenica da je i danas nezanemariv dio čovječanstva religiozan, odnosno ima specifičnu potrebu koju nije moguće zadovoljiti niti na jedan drugi način osim religioznim sadržajima (iako se,
more » ... , nikako ne može reći da se ona uvijek artikulira na isti način). Religije su i dalje prisutne u društvima i predstavljaju njihovu nezaobilaznu komponentu. Ukoliko je tome tako, kako danas pod akademskim vidom misliti odnos religije i društva? To je pitanje na koje nastoji dati odgovor publikacija o kojoj je u ovome prikazu riječ. Zbornik Religija i društvo u 21. stoljeću donosi radove s istoimene međunarodne znanstvene konferencije održane od 22. do 24. travnja 2019. godine održane u Tuzli u organizaciji Centra za kulturu i edukaciju "Logos", Instituta za društvena i religijska istraživanja te Odsjeka za filozofiju i sociologiju Filozofskog fakulteta u Tuzli. Publikaciju je uredio doc. dr. Rusmir Šadić, a izdavači su spomenuti Centar za kulturu i edukaciju "Logos" i Institut za društvena i religijska istraživanja. Prvi prilog pod imenom "Svijet, islam i muslimanska društva u 21. stoljeću" autora Enesa Karića donosi obuhvatan pregled najrecentnijeg istraživanja islamske religije, kulture i društava na europskom Zapadu kao i na Bliskom istoku, poglavito ukazujući na neke interpretativne prednosti i propuste. U prilogu "Religija u suvremenom bosanskohercegovačkom društvenom prostoru -ključni izazovi" Dževad Hodžić nudi sociologijsko-političko-teologijsku analizu religijskih fenomena u BiH, osobito pod Danijel Tolvajčić Ka razumijevanju postsekularnog društva DHS 4 (13) (2020), 479-482
doaj:4a19fc9b135d4ac591cae487d9eb3539 fatcat:3wyef6xfyrey5mrmie32pnd57u