Maria Àngels Diéguez Seguí, «El Llibre de Cort de Justícia de Valencia (1279- 1321). Estudi lingüístic»

Carles Duarte i Montserrat
2001 Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law  
doaj:5440e0fa49ca4a538025ec3cdeb89f29 fatcat:gjn4f3p62jh3thbrrxnpzuiq64