Możliwości Wdrożeń Koncepcji Zarządzania Przez Jakość (Tqm) W Klubach Sportowych = The Ability To Implement Tqm In Sport Clubs

Mateusz Tomanek, Zdzisław Markuszewski
2016 Zenodo  
Streszczenie W artykule dokonano analizy możliwości wdrożenia TQM w klubach sportowych, oraz przedstawiono w jaki sposób można wykorzystać narzędzia stosowane w TQM w organizacjach sportowych. Słowa kluczowe: TQM, sport, klub sportowy, jakość, zarządzanie Abstract This paper provides an analysis of the ability to implement TQM in sport clubs, depicting the manner in which TQM tools can be used by said clubs. Keywords: TQM, sport, sport club, quality, management
doi:10.5281/zenodo.212376 fatcat:6zq6yia2vza2rjlhuj3vkgog2u