Demokraattisten juurten kasvattaminen notkeassa modernissa

Tuomas Tervasmäki
2017 Kasvatus & Aika  
Tässä katsauksessa käsittelen murroksia, jotka kohdistuvat yksityisen ja yhteisen sekä vastuun ja velvollisuuksien välisiin suhteisiin ja jotka vaikuttavat erityisesti demokraattiseen päätöksentekoon. Tarkemmin määritellen tarkastelen äskettäin edesmenneen sosiologi Zygmunt Baumanin (1925–2017) analysoimaa notkeaa modernia, jolla hän kuvaa parhaillaan kuluvaa ajanjaksoa ja sen ominaispiirteitä.
doaj:9742c1df04b8444da8048fbe2b797296 fatcat:tdjms4fwzjgixgsxtwwx5u7b7e