O Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi

Katarzyna Saks
2021 Łódzkie Studia Etnograficzne  
Institute of Rural Culture and Heritage 60. tom Łódzkich Studiów Etnograficznych jest wydany dzięki pomocy finansowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) to instytucja dedykowana wspieraniu i ochronie kultury wsi oraz jej dziedzictwa, powołana w 2019 roku decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jej program i działania nawiązują do tradycji Państwowego Instytutu Kultury Wsi utworzonego przez prezydenta Ignacego Mościckiego w 1936
more » ... roku. Do głównych zadań Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi należy badanie, popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich oraz dziedzictwa historycznego wsi, w tym -miast i miasteczek o tradycjach rolniczych. Swoją misję Instytut realizuje poprzez działalność merytoryczną opartą na 4 filarach: popularyzacja, edukacja, wsparcie oraz Centralna Biblioteka Rolnicza (zob. nikidw.bip.gov.pl/fobjects/down-nikidw.bip.gov.pl/fobjects/download/998269/koncepcja-programowa-nikidw.html load/998269/koncepcja-programowa-nikidw.html).
doaj:9ce18b502753455c9fea6832df8c11ad fatcat:u6sekl6xxjajtbaalxvjpmeveq