Djoeke van Netten. Koopman in kennis. De uitgever Willem Jansz Blaeu in de geleerde wereld (1571-1638). (Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel; Nieuwe Reeks, dl. 15.) Zutphen, Walburg Pers, 2014. 320 pp. ISBN 978-90-5730-879-6. € 29,

Henk Nellen
2014 De Zeventiende Eeuw: Cultuur in de Nederlanden in Interdisciplinair Perspectief  
doi:10.18352/dze.9513 fatcat:sleq6tzfynfjdbpyf3gggj5hae