3585244.pdf

Dingshan Gao, Shuyi Li, Yangyang Zhou, Jianji Dong, Xinliang Zhang, Eric Cassan, Jin Hou, Chunyong Yang, Shaoping Chen, Huanyang Chen
2018 Figshare  
Supplement 1 for the article
doi:10.6084/m9.figshare.7354940 fatcat:q4et7kbxrrcmzk4jfmh3ke74yu