THEORETICAL ASPECTS OF CORPORATE GOVERNANCE IN SERVICE OF CORPORATE CLIENTS
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ КОРПОРАТИВНИХ КЛІЄНТІВ

O. Androsova, National University «Zaporizhia Polytechnic», Y. Semybalamut, National University «Zaporizhia Polytechnic»
2019 Economic scope  
У статті висвітлюються теоретичні аспекти принципів корпоративного управління, в основі яких лежить кодекс корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Аналізуються міжнародні моделі корпоративного управління, їх переваги та недоліки для модернізації та інтеграції в українську модель корпоративного управління. Зазначено, що нині модернізація корпоративного управління на національному рівні виступає першочерговим напрямом більшості країн світу. Поява
more » ... ьноприйнятих стандартів корпоративного управління обумовлена, передусім, зростанням уваги до питань корпоративного управління в умовах глобалізації фінансових ринків, лібералізації руху капіталу. Виявлено, що міжнародні стандарти корпоративного управління є також відповіддю суспільства на світові фінансові кризи та прагненням до стабільності фінансових ринків. Центральним інструментом, який дає можливість досягнення цієї мети, є впровадження національних принципів (кодексів) корпоративного управління. Доведено, що головним завданням корпоративного управління є створення системи взаємин між власниками, менеджерами і третіми особами. Формування чіткої структури цих органів, дозволяє враховувати всі інтереси і забезпечує їх баланс та стійку роботу підприємства, особливо це важливо для великих інституційних інвесторів, оскільки багато хто з них мають довгострокові інвестиційні плани, а тому такі інвестори акцентують увагу на ефективному корпоративному управлінні. Перш за все це стосується прозорості та відповідному захисті прав малих акціонерів з метою досягнення достатнього довгострокового зростання прибутковості. З'ясовано, що стандарти корпоративного управління набувають важливого значення при прийнятті інвестиційних рішень та впливають на інвестиційну привабливість. Удосконалення корпоративного управління, дасть змогу вітчизняним та іноземним інвесторам бути впевненими в надійному захисті прав власності, а підприємствам надасть ресурси для подальшого розвитку, що сприятиме розвитку и зміцненню національної економіки України. Ключові слова: принципи управління; корпоративне управління; кодекс; розвиток; модель; корпоративні клієнти.
doi:10.32782/2224-6282/150-9 fatcat:7fc4rgaofjeptc356w33avpmiy