Den svenska välfärdsstaten under 1990-talet. Vad kan Danmark lära av de svenska erfarenheterna?

Anders Lindbom
2002 Politica - Tidsskrift for politisk videnskab  
Den svenska valrårdsstaten under 1990-talet. Vad kan Danmark låra av de svenska erfarenheterna? I huvudsak ar den svenska vlilfardsslaten sig lik fastan reformer har gjorts på marginalen. På två områden genomfordes strukturella reformer: ålderspensionema och bostadpolitiken. Den svenska arbetsmarknadspolitiken formådde inte hålla arbetslosheten nere under recessionen vid 1990-talets borjan. men de senaste åren har en kraftig sysselslittningsokning kommit till stånd. De danska
more » ... arbetsmarknadsreformema ar inte så omfattande som ofta påstås, varfor det knappast ar reformema som lir den avgorande forklaringen till den sjunkande arbetslosheten. Arbetsmarknadspolitik lir inget undermedet mut arbetsloshet -konjunktursvlingningar har fortsat! betydelse -men det finns indikationer på alt arbetsmarknadspolitik på marginalen kan ha en bet ydelse for alt minska den strukturella arbetsloshelen.
doi:10.7146/politica.v34i1.69882 fatcat:w2u6ijbfindizcxgbqb4xpzara