Testere Dişi Çift Bariyer Yapısında Rezonans Tünelleme Olayının İncelenmesi

Mehmet BATI
2017 Academic Platform Journal of Engineering and Science  
Öz Elektrik alan öngerilimi altındaki testere dişi çift bariyer yapısında rezonans tünelleme özelliği, sonlu farklar metodu bazlı denge-dışı Green fonksiyonu yöntemiyle incelenmiştir. Elektrik alan altında testere dişi çift bariyer yapılarının tünelleme iletim olasılığı ve rezonans enerji durumları sunulmuştur. Nümerik sonuçlar, iletim katsayısındaki rezonans pikinin, öngerilim alanına ve yapı parametrelerine kuvvetli bir şekilde bağlı olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Denge-dışı
more » ... fonksiyonu, sonlu farklar yöntemi, testere dişi çift bariyer, rezonans tünelleme Abstract Resonant tunneling properties of sawtooth double barrier structures under the electric field bias are investigated in this paper using the non-equilibrium Green's functions method based on finite difference method. Tunneling transmission probability and resonant energy states of sawtooth double barrier structures under the electric field are presented. Numerical results reveal that the resonant peak in the transmission coefficient depends strongly on the bias field and structure parameters.
doi:10.21541/apjes.319961 fatcat:z7dyesgjcbb43fpxdtpzr5anb4