Morze w źródłach zachodniopomorskich do podziału kraju w 1295 roku [chapter]

Jerzy Walachowicz
2006 Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, tom 9  
doi:10.18778/7171-955-8.03 fatcat:g25rwt7tanesbptkj3vspop4ry