Innovation activity in Ukraine: main trends and problems
Інноваційна діяльність в Україні: основні тенденції та проблеми

H. Yershova
2018 Ekonomìka ì prognozuvannâ  
Єршова Г.В., канд екон. наук, старший науковий співробітник Інститут економіки та прогнозування НАН України ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ Аналізується стан інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано структуру джерел її фінансування, зроблено окремі висновки щодо можливості збільшення їх концентрації в інноваційному процесі. Виокремлено комплекс проблем, які пригнічують інноваційну активність підприємств. Серед них: 1) дефіцит фінансових ресурсів та
more » ... ність дієвих стимулів держави; 2) недосконалість законодавчого поля; 3) низький інноваційний потенціал промислових підприємств. Досліджено державну систему відбору та фінансування інноваційних проектів. Розроблено рекомендації щодо удосконалення системи ранжування державних інноваційних проектів. При розгляді питання щодо інноваційного потенціалу промислових підприємств серед інших чинників визначено, що суттєвий негативний вплив, який пригнічує розвиток інновацій у вітчизняній промисловості, чинять технічно, технологічно і морально застаріла виробнича база та неналежне кадрове забезпечення. В контексті останнього розглянуто питання міграції інтелектуального потенціалу країни та його наслідки для подальшого економічного та інноваційного розвитку України. К л ю ч о в і с л о в а : інноваційна діяльність, державна політика, інноваційний проект, фінансування інновацій.
doi:10.15407/eip2017.04.137 fatcat:34bsmvcwvvbl3hrunoz34f3wjy