Alkali muameleli kupula lifi katkılı yüksek yoğunluklu polietilen kompozitlerin teknolojik özellikleri

Sevda Boran Torun, Emrah Peşman, Ayfer Dönmez Çavdar
2019 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi  
Özet Bu çalışma ile kestane kupula lifi katkılı termoplastik kompozitlerin mekanik, fiziksel ve termal özellikleri belirlenmiştir. Kupula lifi belirli oranlarda (%30, %40 ve %50) ilave edilerek polietilen kompozitleri üretilmiştir. Uyumsuzluk giderici ajan olarak maleik anhidritle graft edilmiş polietilen %3 oranında katılmıştır. Kompozitlerin teknolojik özelliklerini geliştirmek amacıyla ayrıca kupula lifleri %5 sodyum hidroksit (NaOH) ile 24 saat boyunca muamele edilmiştir. Elde edilen
more » ... Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, alkali muameleli kupula lifi katkılı kompozitlerde muamele edilmemiş kompozitlere göre daha iyi mekanik özellikler elde edilmiştir. Alkali ile muamele edilmiş kupula lif kompozitlerin su alma ve kalınlık artışı değerleri alkali muamelesiz kompozitlere göre kıyaslandığında özellikle %50 alkali muameleli kupula lifi katkılı kompozit örneklerinde artmıştır. Abstract In this study, thermoplastic composites reinforced with cupula fiber were determined their mechanical, physical and thermal properties. The polyethylene composites made with various percentages (30, 40, and 50 wt.%) of cupula fibers were produced. The polyethylene graft maleic anyhydride as a couple agent with loading (3%) of composite was used. However, alkali treatment was applied to the cupula fibers as 5% by weight sodium hydroxide (NaOH) during 24 hours in order to improve technological properties of the composites. Based on the finding results, the composites with alkali treatment of the cupula fibers was provided better mechanical properties compared to untreated fiber reinforced composites. The values of the water absorption and thickness swelling of the composites reinforced with alkali treated the cupula fibers, especially in the composite with alkali treated at 50% cupula fiber, were increased compared to untreated fiber reinforced composites. Alkali muameleli kupula lifi katkılı yüksek yoğunluklu polietilen kompozitlerin teknolojik özellikleri 74 | S. Boran Torun, E. Peşman, A. Dönmez Çavdar / AÇÜ Orman Fak Derg 20(1):73-81 (2019) Alkali muameleli kupula lifi katkılı yüksek yoğunluklu polietilen kompozitlerin teknolojik özellikleri
doi:10.17474/artvinofd.510566 fatcat:5jf7pftp3fhirod4jgnennauyq