Alim et al. 203 Case Report / Olgu Sunusu Isolated Oculomotor Nerve Palsy due to Compression by a Large Intracranial Aneurysm After Blunt Head Trauma

Künt Kafa, Travması Sonrası, Büyük Bir, İntrakranial Anevrizma, Basısı Nedenli, İzole Okülomotor, Sinir Felci, Sait Alim, Ayşe Demir, Vural Hamzaoğlu, Tokat Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü (+6 others)
2013 Journal of Contemporary Medicine   unpublished
ÖZET 53 yaşında erkek hasta başına aldığı künt travmadan sonra sağ üst göz kapağında düşme şikayeti ile başvurdu. Hastanın göz arkasında ağrı, baş ağrısı ve çift görme şikayetleri yoktu. Nörolojik muayenesinde okülomotor sinir felci dışında başka bir patolojik bulgu yoktu. Dijital substraksiyon anjiyografide sağ karotis interna posterior kommunikan arter birleşim yerinde 20x20 mm boyutlarında intrakranial anevrizma olduğu görüldü. Makalemizde başına aldığı künt travma sonrası oluşan büyük bir
more » ... trakranial anevrizma basısı nedenli okülomotor sinir felci görülen olgunun sunumu amaçlandı. Anahtar kelimeler: Okülomotor sinir felci, pitoz, anevrizma, travma ABSTRACT 53-year-old male patient is presented with ptosis in his right eye after blunt head trauma. He had no complained of retrobulber pain, headache and diplopia. No neurological deficits were detected except for oculomotor nevre palsy. A digital subtraction angiogram revealed that there is a large saccular aneurysm (20x20 mm) in the bifurcation of the right internal carotid and posterior communicating artery. In this case report, we present an isolated oculomotor nerve palsy case with the intracranial aneurysm leading to compression after blunt head trauma.
fatcat:fszjalun55e4falugoy6zmeocu