Radial ore loads distribution at the formation of four-skip ore and coke layers in a blast furnace

V. S. Voloshyn, V. B. Semakova, I. I. Kharchenko, V. V. Semakov, L. О. Gudym
2020 Vìsnik Priazovsʹkogo Deržgavnogo Tehničnogo Unìversitetu. Serìâ: Tehnìčnì Nauki  
Мета статті -аналітично дослідити розподіл рудних навантажень на кокс по радіусу колошника доменної печі при її завантаженні конусним завантажувальним пристроєм циклами, які забезпечують послідовне укладання в стовпі шихтових матеріалів чотирьох скіпів агломерату і чотирьох скіпів коксу при їх різному розділенні по подачах, при підвищенні рудного навантаження на кокс у циклі з двох подач з 3,5 до 5,0 кг/кг. Математичне моделювання проводилося за умов завантаження шихти на горизонтальну поверхню
more » ... изонтальну поверхню та укладання гребеню матеріалів біля стін колошника. Встановлено рудне навантаження на кокс у циклі подач 4А↓ 4К↓, при якому протяжності агломерату і коксу радіусом колошника вирівнюються. Перевищення протяжністю агломерату радіусом колошника протяжності коксу унеможливлює створення газопроникної осьової зони. Завантаження доменної печі роздільними збільшеними подачами забезпечує найбільш рівномірний розподіл рудних навантажень на кокс по радіусу колошника, близьких до загального рудного навантаження у циклі 4А↓ 4К↓. Більшому зосередженню агломерату в периферійній і проміжній зонах колошника при формуванні чотирискіпових рудних і коксових шарів сприяють цикли завантаження nК (3-n)A↓ (n+1)A (4-n)К↓ при кількості скіпів n = 0, 1, 2. Завантаження циклу подач 3А↓ А4К↓ показало надмірне зосередження біля стін рудного матеріалу з різким зниженням рудного навантаження до центру колошника. Більш рівномірний розподіл радіальних рудних навантажень, підвищених щодо загального рудного навантаження, забезпечується завантаженням шихти за циклом К2А↓ 2А3К↓. Більшій протяжності рудного гребеня сприяє завантаження шихти за циклом 2КА↓ 3А2К↓. Ключові слова: доменна піч, конусний завантажувальний пристрій, агломерат, кокс, роздільне завантаження, рудне навантаження, розподіл шарів матеріалів. Волошин В.С., Семакова В.Б. Харченко И.И., Семаков В.В., Гудим Л.О. Распределение радиальных рудных нагрузок при формировании в доменной печи четырехскиповых рудных и коксовых слоев. Цель статьи -аналитически исследовать распределение рудных нагрузок на кокс по радиусу колошника доменной печи при ее загрузке конусным загрузочным устройством циклами, которые обеспечивают последовательную укладку в столбе шихтовых материалов четырех скипов агломерата и четырех скипов кокса при их различном разделении по подачам, при повышении рудной нагрузки на кокс в цикле из двух подач с 3,5 до 5,0 кг/кг. Математическое моделирование проводилось в условиях загрузки шихты на горизонтальную поверхность и укладки гребня материалов у стен колошника. Установлена рудная нагрузка на кокс в цикле подач 4А↓ 4К↓, при которой протяженности агломерата и кокса по радиусу колошника выравниваются. Превышение протяженности агломерата по радиусу колошника над протяженностью кокса препятствует созданию газопроницаемой осевой зоны. Загрузка доменной печи раздельными увеличен-
doi:10.31498/2225-6733.40.2020.216186 fatcat:6pwbbhhhtfa4hgwj33cqdqxqcu