Geleneksel Türk Tiyatrosunun Ulusal Tiyatromuza Kaynaklığı Üzerinde Yeniden Durmak

Sevinç SOKULLU
2011 Tiyatro Ara  
A raştırmacılarımızın ve yazarlarımızın bir bölümünün tiyatromuzda "özümüzü bulma" amacıyla yalnızca Geleneksel Halk Tiyatrosunu kaynak görmelerini yeniden ele almak istiyorum. Eğer bir kimlik arayışında isek ve ulusal kimliğimizi yansıtacak bir tiyatro yaratmak peşindeysek koca Türk tarihinin ve devletlerinin içinde Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş yıllarındaki başkentinin eğlence tarihini oluşturan Geleneksel Halk Tiyatrosu adı altında toplanan Karagöz ve Ortaoyunu türlerini model almak
more » ... model almak kanımca hem eksik hem de yanlıştır. Türk sanatı üzerindeki araştırmalarıyla tanınmış Mimar Doğan Kuban'ın ve rahmetli Hocamız Prof. Dr. Metin And'ın kitaplarından yaptığım alıntılarla savımı desteklemek istiyorum. Doğan Kuban, bir halkın geleneksel teknikleri kullandığı sürece zaten milli olan bir yaratıcılık içinde olduğuna işaret eder. Yeni bir milli sanat anlayışının dile getirilmesi "milliliği" halk için değil sanat kültürünün üst katları için istemek anlamına gelmektedir. Aydınlar sınıfının yarattığı sanat, geçmişin yeni bir perspektif içinde ele alınmasından esinlenirse, bu geriye bakış, "geriye baktığı için milli" olma vasfını kazanmaz. Çünkü tarihsel veriler sanat eserinin meydana gelişini etkileyen ekonomik, teknik ve kültürel koşulların sadece bir bölümüdür. Milli sanatı biçimsel benzerliklerin tarihsel sürekliliği olarak ele almak bilimsel olmayan bir yorumdur. Biçimlere milli sıfatını verdiren şey, onları doğuran çevre koşullarının doğru ifadesi olmalarında bulunur. * Prof. Dr.
doi:10.1501/tad_0000000235 fatcat:ayppovuszvbm7h642zievm4beu